2019 Uluslararası Göç İstatistikleri Analizi

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu uluslararası göç araştırmasının verilerinden yararlanarak; Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçün cinsiyete göre dağılımı, Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 yaş grubu, Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 il ve Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 ülke gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2019 International Migration Statistics Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made utilizing the data of the real rates of return on financial investment instruments statistics; we see the analysis of data such as the migration to and from Turkey, and Turkey distribution by gender, the migration to and from Turkey, and Turkey, where most the first 5 years of age, the migration to and from Turkey, and Turkey has the highest top 5 provinces, according to Citizenship country’s migration to and from Turkey, and Turkey where most top 5 countries

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #göç #giden #gelern #yaş #yaşgrubu #ülke #yurtdışı #yurtiçi #türkiye #ırak #iran #afganistan #istanbul #ankara #izmir #bursa #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
NextGeo

Geomarketing Consulting Services Data,Analytics,Site Selection,Segmentation,Prediction,Location Analytics,Optimization