NextGeo

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu sinema ve gösteri sanatları istatistikleri verilerinden yararlanarak; illere göre orkestra verileri, illere göre koro verileri ve illere göre topluluk verileri gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Cinema and Performing Arts Statistics Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made cinema and performing arts statistics; we see the analysis of data such as orchestra data by province, choral data by province, and ensemble data by province.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #sinema #gösteri #sanatları #opera #bale #orkestra #koro #sanatçı #performans #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu sinema ve gösteri sanatları istatistikleri verilerinden yararlanarak; illere göre tiyatro salonu sayısı, illere göre tiyatro koltuk sayısı ve illere göre oynanan eser sayısı gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Cinema and Performing Arts Statistics Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made cinema and performing arts statistics; we see the analysis of data such as the number of theaters by provinces, the number of theater seats by provinces and the number of plays performed by provinces.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #sinema #gösteri #sanatları #opera #bale #orkestra #koro #sanatçı #performans #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu sinema ve gösteri sanatları istatistikleri verilerinden yararlanarak; illere göre sinema salonu sayısı, illere göre seyirci sayısı, illere göre gösterilen film sayısı ve yerli/yabancı film seyirci sayısı gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Cinema and Performing Arts Statistics Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made cinema and performing arts statistics; we see the analysis of data such as the number of movie theaters by provinces, the number of spectators by provinces, the number of films shown by provinces, and the number of domestic/foreign movie audiences.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #sinema #gösteri #sanatları #opera #bale #orkestra #koro #sanatçı #performans #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu su ürünleri verilerinden yararlanarak; 2021 yılı iç su ve deniz ürünleri üretim miktarı, 2021 yılı iç su ve deniz ürünleri üretim payı ve 2021 yılı iç su ürünleri üretim miktarı gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Fisheries Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made fisheries; we see the analysis of data such as inland water and seafood production amount in 2021, inland water and seafood production share in 2021 and inland fishery production amount in 2021.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #su #ürünleri #üretim #deniz #içsu #balık #balıkçılık #denizürünü #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu su ürünleri verilerinden yararlanarak; 2020 yılı deniz ürünleri miktarı, 2021 yılı deniz ürünleri miktarı, 2020 yılı deniz ürünleri payı ve 2021 yılı deniz ürünleri payı gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Fisheries Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made fisheries; we see the analysis of data such as the amount of seafood in 2020, the amount of seafood in 2021, the share of seafood in 2020 and the share of seafood in 2021.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #su #ürünleri #üretim #deniz #içsu #balık #balıkçılık #denizürünü #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu su ürünleri verilerinden yararlanarak; 2021 yılı deniz balıkları üretim miktarı gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Fisheries Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made fisheries; we see the analysis of data such as the amount of sea fish production in 2021.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #su #ürünleri #üretim #deniz #içsu #balık #balıkçılık #denizürünü #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

Hazırladığımız bu infografikte Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapmış olduğu su ürünleri verilerinden yararlanarak; 2020 yılı su ürünleri üretim miktarı, 2021 yılı su ürünleri üretim miktarı ve 2021 yılı su ürünleri üretim payı gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Fisheries Analysis

In this infographic we prepared with Turkey Statistical Institute’s (TÜİK) research, which was made fisheries; we see the analysis of data such as the production amount of fishery products in 2020, the production amount of fishery products in 2021 and the share of fishery products in 2021.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #su #ürünleri #üretim #deniz #içsu #balık #balıkçılık #denizürünü #tüik #veri

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

Hazırladığımız bu infografikte Datareportal’ın yapmış olduğu dünya geneli sosyal medya verilerinden yararlanarak; dünya geneli kadın-erkek sosyal medya kullanma oranları ve dünya geneli yaş gruplarına göre sosyal medyada geçirilen vakit gibi verilerin analizlerini görüyoruz.

2021 Worldwide Social Media Analysis

In this infographic we prepared with Datareportal’s research, which was made worldwide social media; we see the analysis of data such as the rate of female-male social media use worldwide and the time spent on social media by age groups around the world.

#fizibilite #lokasyonanalizi #pazararastirmasi #locationanalytics #yersecimi #data #türkiye #analytic #veribilimi #veritabanı #nextgeo #istatistik #dünya #geneli #sosyal #medya #kullanıcı #erişim #yaş #datareportal

Daha fazlası için web sayfamızı https://nextgeography.com/ ziyaret edebilir, diğer sorularınız içinse info@nextgeography.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

--

--

NextGeo

NextGeo

Geomarketing Consulting Services Data,Analytics,Site Selection,Segmentation,Prediction,Location Analytics,Optimization